Stranica za volontere

Ko su volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku? Šta oni rade? Šta sve možete kao naučnik volonter?

Volonterska nauka u blizanačkoj studiji


Saznajte više o prvoj blizanačkoj studiji u Srbiji, koju već nekoliko godina sprovodi Centar za bihejvioralnu genetiku.

Završeni projekti volonterske nauke

Istraživanje reakcija na pandemiju koronavirusa je nedavno sproveden projekat volonterske nauke - ovde možete saznati više o tome!

Volonterska nauka • Ko su volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku?

  Volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku su svi ljudi koji žele da pruže svoj doprinos razvoju nauke, saznaju nešto novo o načinu na koji geni i sredina utiču na naše ponašanje, učestvuju u procesu naučnog istraživanja i zabave se kroz učešće u aktivnostima posvećenim popularizaciji nauke.

 • Šta rade volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku?

  Volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku učestvuju u svim fazama naučnih istraživanja koja se realizuju u saradnji između istraživača i naučnika volontera: definisanju problema istraživanja, prikupljanju podataka, predstavljanju naučnih rezultata i promociji istraživanja.

 • Šta sve možete kao naučnik volonter?

  -   da istražite ono što vas zanima u psihologiji
  -   da naučite kako da postavite problem istraživanja
  -   da osmislite pitanja za psihološka istraživanja
  -   da učestvujete u procesu prikupljanja podataka koji će dovesti do naučnog saznanja
  -   da uključite druge da učestvuju u istraživanjima
  -   da promovišete naučne rezultate i doprinesete popularizaciji nauke
  -   da se upoznate sa najnovijim trendovima u psihologiji

 • Zašto je korisno biti volonter Centra za bihejvioralnu genetiku?

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, direktno doprinosite razvoju medicine, genetike, biologije i psihologije u svetskim okvirima.

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, postajete deo zajednice volonterske nauke, koja se intenzivno razvija u međunarodnim razmerama.

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, redovno dobijate sve aktuelne informacije iz sveta nauke o istraživanjima koja su usmerena na otkrivanje nasledne osnove ponašanja i načinima na koje okruženje u kom živimo oblikuje naše ponašanje.

 • Zašto je zabavno biti volonter Centra za bihejvioralnu genetiku?

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, učestvujete u svim promotivnim aktivnostima, koje imaju za cilj popularizaciju nauke u Srbiji. Više o promotivnim aktivnostima Centra možete pogledati ovde.

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, možete da prisustvujete ispitivanju blizanaca na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i vidite kako se sprovode naučna istraživanja.

  Ako ste volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, možete da učestvujete u organizaciji ili budete gost na Danu blizanaca. Više o Danu blizanaca možete pogledati ovde.

 • Kako postati volonter Centra za bihejvioralnu genetiku?

  Da biste postali volonter Centra za bihejvioralnu genetiku nije potrebno da živite u Novom Sadu, niti da se bavite naukom.

  Dovoljno je da vas nauka zanima, da poželite da pružite svoj doprinos i da se prijavite na sledeću e-mail adresu: cbg@ff.uns.ac.rs. Kada se prijavite, dobićete od istraživača Centra za bihejvioralnu genetiku neophodne informacije o daljim aktivnostima.
Volonterska nauka u blizanačkoj studijiDragi naučnici volonteri,

Ako čitate ovu stranicu, pretpostavljamo da Vas nauka zanima, da želite da postanete volonter Centra za bihejvioralnu genetiku i sprovedete svoje prvo naučno istraživanje. Centar za bihejvioralnu genetiku prethodnih godina sprovodi prvu blizanačku studiju u Srbiji, čiji je cilj ispitivanje načina na koji geni i okruženje u kom živimo utiču na naše ponašenje.

Od ove godine Centar počinje veliku porodičnu studiju, u kojoj, pored blizanaca, učestvuju i sve porodice sa decom među kojima je razlika manja od 4 godine. Zbog prirode istraživanja biće neophodno prikupiti i određene lične podatke o ispitanicima, kao što su datum rođenja, imejl adrese i/ili telefonski broj. Međutim, svi podaci se smeštaju u baze podataka na način koji obezbeđuje potpunu zaštitu i anonimnost tako da odgovori ispitanika ne mogu da se povežu sa njihovim identitetom. Prikupljeni podaci će se koristiti isključivo u naučno-istraživačke svrhe, bez otkrivanja identiteta ispitanika i bez deljenja njihovih podataka sa trećim licima. Istraživanje se sprovodi u skladu sa Etičkim kodeksom Društva psihologa Srbije po procedurama predviđenim Helsinškom deklaracijom . • Šta sve možete kao naučnik volonter u blizanačkoj i porodičnoj studiji?

  -   da naučite kako se postavljaju naučne hipoteze
  -   da postavite pitanje za ispitanike koje će biti predmet istraživanja
  -   da osmislite pitanja za psihološka istraživanja
  -   da obavestite blizance koje poznajete ili roditelje maloletnih blizanaca o prvoj blizanačkoj studiji u Srbiji
  -   da informišete odrasle osobe koje imaju brata ili sestru među kojima je razlika manja od 4 godine o porodičnoj studiji
  -   da informišete roditelje maloletne dece među kojima je razlika manja od 4 godine o porodičnoj studiji
  -   da, uz suglasnost ispitanika, pošaljete Registru blizanaca njihove kontakt telefone ili imejl adrese -   da učestvujete u promociji rezultata naših istraživanja

  Kontakt podatke o ispitanicima dostavljaju se Centru za bihejevioralnu genetiku uz prethodnu saglasnost ispitanika ili saglasnost roditelja maloletnih blizanaca za učešće u istraživanju. Više o ostalim aktivnostima naučnici volonteri će saznati na vebinarima koji će se održavati pre početka i tokom trajanja studije.

  Svi budući naučnici volonteri mogu se javiti na e-mail: cbg@ff.uns.ac.rs.

 • Šta je volonterski bedž?

  Volonterski bedž je priznanje koje dobija naučnik volonter za svoj doprinos nauci i njenoj popularizaciji. Volonterski bedž ćete dobiti na Vaš e-mail u vidu digitalnog printa koji možete koristiti na društvenim mrežama, potpisu svog e-maila, svojoj biografiji ili gde god Vi želite.

Bronzani volonterski bedž dobijaju naučnici volonteri koji:

-   učestvuju u kreiranju naučno relevantnih pitanja na vebinaru
-   pošalju kontakt podatke za 1 blizanački par (ili porodicu s decom blizancima) koji će učestvovati u istraživanju
-   pošalju kontakt podatke za 3 porodice koje će učestvovati u istraživanju
-   promovišu rezultate istraživanja

Srebrni volonterski bedž dobijaju naučnici volonteri koji:

-   učestvuju u kreiranju naučno relevantnih pitanja na vebinaru
-   pošalju kontakt podatke za 3 blizanačka para (ili porodicu s decom blizancima) koji će učestvovati u istraživanju
-   pošalju kontakt podatke za 5 porodica koje će učestvovati u istraživanju
-   promovišu rezultate istraživanja

Zlatni volonterski bedž dobijaju naučnici volonteri koji:

-   učestvuju u kreiranju naučno relevantnih pitanja na vebinaru
-   pošalju kontakt podatke za 5 blizanačkih parova (ili porodica s decom blizancima) koji će učestvovati u istraživanju
-   pošalju kontakt podatke za 10 porodica koje će učestvovati u istraživanju
-   promovišu rezultate istraživanja

 • Šta je certifikat o volontiranju?

  Certifikat o volontiranju dobija svaki volonter koji kontinuirano učestvuje u svim fazama blizanačke i porodične studije.

  Potrebno je Registru blizanaca dostaviti kontakt informacije o deset blizanačkih parova, uz njihovu prethodnu saglasnost ili saglasnost roditelja maloletnih blizanaca za učešće u istraživanju. Certifikate o volontiranju Centar za bihejviorlanu genetiku dodeljuje jednom godišnje, na Dan blizanaca koji se tradicionalno organizuje na Univerzitetu u Novom Sadu tokom juna meseca. Svi volonteri koji nisu u mogućnosti da doputuju u Novi Sad, certifikate o volontiranju dobijaju poštom.

 • Naučnik volonter godine

  Titula naučnika volontera godine dodeljuje se jednom godišnje, na Danu blizanaca na Univerzitetu u Novom Sadu. Naučnik volonter godine je volonter Centra za bihejvioralnu genetiku koji je tokom perioda od godinu dana učestvovao u najvećem broju aktivnosti koje su posvećene promociji naučnih rezultata i koji je prikupio najviše kontakata blizanačkih parova ili porodica. Pored titule naučnika volontera godine, očekuje ga poklon od Centra za bihejvioralnu genetiku.

 • Vebinari

  Vebinari su zamišljeni tako da svim budućim naučnicima volonterima pruže detaljne informacije o očekivanim aktivnostima, kao i da pripreme volontere za učestvovanje u istraživačkom procesu:

Prvi vebinar za naučnike volontere
  1.12.2020.

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/82772176715?pwd=bm5aWkFYKzZ0QkxDaWRITy9PaEprQT09
Meeting ID:   827 7217 6715
Passcode:   774185
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
17:05 – 17:15 Šta se ispituje i zašto? Selka Sadiković, istraživač pripravnik
17:15 – 17:25 Kako teče ispitivanje? Ilija Milovanović, asistent
17:25 – 17:55 Kreiranje pitanja od strane volontera – Faza 1 Prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr. Bojana Dinić, prof. dr. Dušanka Mitrović, msc Aleksandar Stevanović i msc Miroslav Milosavljević
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana Smederevac
Drugi vebinar za naučnike volontere
  8.12.2020.

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/87371867622?pwd=Q2Jsd3k4Vy9UVEZkVnRPRmJSTHdNZz09
Meeting ID:   873 7186 7622
Passcode:   227900
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
17:05 – 17:35 Kreiranje pitanja od strane volontera – završna faza i odabir pitanja Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
17:35 – 17:55 Informacije o procesu ispitivanja Bojan Branovački, istraživač pripravnik
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana Smederevac
Treći vebinar za naučnike volontere
  15.12.2020. u 17h

Zoom link:   https://zoom.us/j/94599264981?pwd=UGh4bDVVdjFISy9hU0FlTHNIaXVidz09
Meeting ID:   945 9926 4981
Passcode:   448545
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Dušanka Mitrović
17:05 – 17:10 Uvod: Zašto se ispituju blizanci Selka Sadiković, istraživač pripravnik
17:10 – 17:20 Ispitivanje kognitivnih sposobnosti dr Željka Nikolašević
17:20 – 17:25 Ispitivanje osobina ličnosti Prof. dr Dušanka Mitrović
17:25 – 17:35 Ispitivanje agresivnog ponašanja Prof. dr Bojana Dinić
17:35 – 17:45 Primena VR tehnologije u istraživanju ponašanja Bojan Branovački, istraživač pripravnik
17:45 – 17:55 Ispitivanje doprinosa pojedinačnih gena i epigenetskih promena Aleksandra Milutinović, istraživač pripravnik
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Dušanka Mitrović
Vebinari za naučnike volontere koji će se organizovati tokom studije
  27.04.2021.

Zoom link:   https://zoom.us/j/93369991207?pwd=Rm5ySC9Za082NHF2U2xoVlBUU25uZz09
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Otvaranje vebinara Ilija Milovanović
17:05 – 17:20 Multidisciplinarnost u blizanačkim studijama Andrea Mihajlović
BioSense Institut
Univerzitet u Novom Sadu
17:20 – 17:35 Blizanačke studije u ispitivanju autoimunih bolesti Tamara Filipović
Biološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
17:35 – 17:50 Razvoj identiteta u blizanačkom govoru Jelena Nikolov
Departman za psihologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Nišu
17:50 – 18:05 Agresivno ponašanje primata – evoluciono-genetički kontekst Irena Maksimović
Biološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
18:05 – 18:10 Zatvaranje vebinara Ilija Milovanović
Vebinar za naučnike volontere na Danu blizanaca
  20.06.2021.

Zoom platforma
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
10:00 – 10:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
10:05 – 10:15 Prikaz aktivnosti volontera Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
10:15 – 10:25 Dodela certifikata o volontiranju i proglašenje naučnika volontera godine Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
10:25 – 10:30 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana SmederevacVolontericbg
Aleksandra Kostić
cbg
Andrea Mihajlović

cbg
Anja Stojković
cbg
Anđela Joksimović

cbg
Dajana Jankov
cbg
Dragana Arsenin

cbg
Irena Maksimović
cbg
Jasmina Pajić

cbg
Jelena Nikolov
cbg
Jovana Đurđević

cbg
Katarina Stanić
cbg
Sofija Pavlović

cbg
Tamara Filipović
Istraživanje reakcija na pandemiju koronavirusaŠta su radili naučnici volonteri u istraživanju reakcija na pandemiju korona virusa?Svi zainteresovani za učešće u istraživanju reakcija stanovništva na pandemiju korona virusa prijavljivali su se za volonterski doprinos Centru za bihejvioralnu genetiku na imejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs

Volonteri u ovom istraživanju delili su informacije koje Centar za bihejvioralnu genetiku postavljao svakodnevno na društvene mreže. Bilo je potrebno pristupiti stranici Centra za bihejvioralnu genetiku i podeliti objavu koja se odnosi na istraživanje reakcija na pandemiju korona virusa.

Ako su bili u mogućnosti, volonteri su pronalazili vlastite ispitanike koji su svakodnevno popunjavati anketu u trajanju od 2 – 3 minuta i redovno ih podsećali da to čine do kraja vanredne situacije.

Neki volonteri su predlagali dodatna pitanja u anketi. Obrazloženi predlog slali su na mejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs

Volonteri su učestvovati u promociji rezultata. Rezultati su redovno postavljani na ovom linku. Do kraja istraživanja bio je veliki broj rezultata i cilj je bio da što veći broj ljudi bude upoznat s njima.

Tokom istraživanja Centar za bihejvioralnu genetiku je dodeljivao volonterski bedž. Volonteri koji su svakodnevno delili objave Centra na društvenim mrežama i prikupili 10 ispitanika, na kraju istraživanja su dobili certifikat o volontiranju. Dokaz o volontiranju predstavljale su generisane šifre ispitanika, kako bi se ispoštovalo njihovo anonimno učešće u istraživanju. Šifre su slate na mejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs Volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku u ovom istraživanju bili su:

Marko Milošević, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Ivona Jerković, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Edit Vereš, psiholog, Centar za društveni razvoj - Complexus
Prof. dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka, SANU
Prof. dr Sergej Ostojić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Staniša Perić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Kristina Ranđelović, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Biljana Otašević, psiholog, Uprava za ljudske resurse, Generalštab Vojske Srbije
Jasmina Grubin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savina Smederevac, student Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
Uroš Mladenović, glumac, Teleport Teatar, Paraćin

Institucije i udruženja koja su podržala istraživanje

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Centar za promociju nauke
Institut za molekularnu genetiku u Beogradu
Dnevnik
O radio
Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR
Novosadski omladinski forum (NOF)
Evropski pokret u Srbiji

Volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku i udruženja u ovom istraživanju su dobili i zahvalnice:

xyzzz

Dosadašnji publikovani rezultati ovo istraživanja su:

Sadiković, S., Branovački, B., Oljača, M., Mitrović, D., Pajić, D., & Smederevac, S. (2020). Daily monitoring of emotional responses to the coronavirus pandemic in Serbia: A citizen science approach. Frontiers in Psychology, 11.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02133
Link do istraživanja:  

Branovački, B., Sadiković, S., Smederevac, S., Mitrović, D., & Pajić, D. (2020). A person-centered approach in studying coronavirus pandemic response: the role of HEXACO-PI-R and PANAS dimensions. Personality and Individual Differences, 110536. Online first.
Link do istraživanja:  

Oljača, M., Sadiković, S., Branovacki, B., Pajić, D., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2020, November 2). Unrealistic optimism and HEXACO traits as predictors of risk perception and compliance with COVID-19 preventive measures during the first wave of pandemic.
https://doi.org/10.31234/osf.io/rt64j
Link do istraživanja: