xyzzz
Prof. dr Bojana Dinić

Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
bojanadinic.com

Obrazovanje


2014. Doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008. Master psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007. Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naučna i stručna zvanja


od 2020. Vanredni profesor na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2015 - 2020. Docent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2009 - 2015. Asistent na Odseku za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2008 - 2009. Saradnik u nastavi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu

Administrativne pozicije


2021. Predsednik Programskog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
od 2020. Član uredništva časopisa Frontiers in Psychology: Personality and Social Psychology
2019. Član Programskog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 24.-27.10.2019., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
od 2018. Član uredništva časopisa Godišnjak za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
2011 - 2017. Sekretar uredništva časopisa Primenjena psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
od 2013. Član Centra za informacione sisteme i primenu standarda kvaliteta u društvenim i humanističkim naukama, kao pomoćnog organa Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
2017. Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 19.-21.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
2015. Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 29.-31.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
2014. Član Izvršnog odbora Drugog internacionalnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika iz društvenih i humanističkih nauka Konteksti, 04-05.12., Novi Sad, Organizator: Filozofski fakultet, Novi Sad.
2013. Član Organizacionog odbora Međunarodnog naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji, 10.-13.10., Novi Sad, Organizator: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Dodatna usavršavanja i specijalizacije


2016. Responsible research and innovation tools training, Center for the Promotion of Science
2011. Obuka za rad na aparaturi za praćenje fizioloških parametara, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Učešće na projektima


2019 - 2023. Istraživač na projektu
COST Action - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (CA18115)
2020 - 2021. Rukovodilac na projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije
Socio-psihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini
od 2018. Učesnik na projektu
Erasmus+ Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA)
od 2011. Istraživač na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
2016. Realizator projekta Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Rezervisano za decu
2011 - 2016. Istraživač na projektu Pokrajinskog sekretarijata za prosvetu i nauku AP Vojvodine
Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicionalni činioci
2013 - 2014. Istraživač na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine
Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe
2014. Istraživač na projektu Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade)
Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada
2013. Istraživač na projektu Gradske uprave Novog Sada za sport i omladinu (Kancelarija za mlade)
Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom

Nagrade, priznanje i stipendije


2019 Nagrada za najboljeg mladog istraživača (ISSID Young Career Researcher Award) koju dodeljiuje Internacionalno društvo za istraživanje individualnih razlika (ISSID) i stipendija istog društva mladim istraživačima (Blazej Szymura ISSID Conference Travel Award)
2018. Sertifikat o izrazitom doprinosu u recenziranju (Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing) koju dodeljuje uredništvo časopisa Personality and Individual Differences
2018. Stipendija Evropske asocijacije za psihologiju ličnosti (EAPP) i Organizacionog odbora 19. Evropske konferencije iz psihologije ličnosti (ECP19) mladim istraživačima
2017. Nagrada za top 5 najboljih recenzenata časopisa Psihologija, Društvo psihologa Srbije
2016. Nagrada za najbolju poster prezentaciju na 64. Naučno–stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Republika Srbija
2015. Nagrada za top 5 najboljih recenzenata časopisa Psihologija, Društvo psihologa Srbije
2014. Stipendija Evropske asocijacije za psihologiju ličnosti (EAPP) i Organizacionog odbora 17. Evropske konferencije iz psihologije ličnosti (ECP17) mladim istraživačima
2013. Godišnja nagrada najboljem mladom istraživaču Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
2005. Stipendija Fonda za mlade talente, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Predavanja po pozivu


2019. The exploration of socially toxic traits and behaviors
Conference of the International Society for the Study of Individual Differences - ISSID 2019, Florence, Italy
2010. Eye candy or brutality? How different people perceive affective visual stimuli
Animation Volda festival, Volda, Norway Kod Ostalog

Ostalo


2020. Predavač na tribini Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Agresija kao osveta i antisocijalni akt: od kojih osobina zavisi, u kojim uslovima se javlja i da li je nasledna?
2019. Predavanje na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci Kognitivne mere u psihologiji ličnosti i statistička radionica Linearni mešoviti modeli (radionicu su držale Milica Popović Stijačić i Bojana Dinić)
2019. Učesnik na 10. Noći istraživača u okviru programa Kafa s naučnicima
2018. Predavač na tribini Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju LEP-BL, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci Don't get mad, get even! Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje
2018. Gost na tribini povodom Noći istraživača Efekti društvenih mreža: status - it's complicated
od 2017. Nastavnik u Školi statistike Centra za bihejvioralnu genetiku
2016. Predavač na tribini Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje
2016-2020. Realizator seminara Unapređenje primene testova znanja u nastavi, Centar za usavršavanje nastavnika i obrazovanje tokom čitavog života, Filozofski fakultet, Novi Sad (seminar držali Bojan Janičić i Bojana Dinić)
2016. Govornik na Konferenciji TEDx Novi Sad Da li je osveta zaista slatka?
2014-2016. Učesnik u radionicama Centra za bihejvioralnu genetiku na Festivalu nauke u Novom Sadu
od 2002. Saradnik-mentor u Istraživačkoj stanici Petnica (ISP)

Naučne publikacije


https://orcid.org/0000-0002-5492-2188
Scopus Author ID: 35781437300

Odabrana bibliografija


Dinić, B. M., Wertag, A., Sokolovska, V., & Tomašević, A. (2021). The good, the bad, and the ugly: Revisiting the Dark Core. Current Psychology . Online First. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01829-x
Nikolašević, Ž., Dinić, B. M., Smederevac, S., Sadiković, S., Milovanović, I.,… Zgonjanin Bosić, D. (2021). Common genetic basis of the five factor model facets and intelligence: A twin study. Personality and Individual Differences, 175 , 110682. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110682
Dinić, B. M., & Jevremov, T. (2021). Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Current Psychology, 40 , 3206–3215. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00250-9
Dinić, B. M., Smederevac, S., Sadiković, S., Oljača, M., Vučinić, N., Prinz, M., & Budimlija, Z. (2020). Twin study of laboratory‐induced aggression. Aggressive Behavior, 46 (6), 489–497. https://doi.org/10.1002/ab.21916
Dinić, B. M., & Raine, A. (2020). An Item Response Theory Analysis and Further Validation of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire (RPQ): The Serbian Adaptation of the RPQ. Journal of Personality Assessment, 102 (4), 469–479. https://doi.org/10.1080/00223891.2019.1573430