Građanska nauka • Šta je građanska nauka?

  Građanska ili volonterska nauka (eng. citizen science) podrazumeva važan aspekt otvorene nauke u kome volonteri i naučnici sarađuju i kroz međusobno partnerstvo odgovaraju na relevantna pitanja za nauku i zajednicu i prikupljaju relevantne podatke. Osnovna ideja je da se, kroz projekte građanske nauke, na efikasan način povežu naučnici, organizacije, institucije, građani i donosioci odluka. Građanska nauka obuhvata sprovođenje naučnih istraživanja, uz oslanjanje u potpunosti ili u nekim aspektima rada na volontere koji nisu eksperti u datoj oblasti, već koji se mogu smatrati naučnicima volonterima.

  Više o građanskoj nauci možete naći u našem Vodiču za građansku nauku.

 • Ko su naučnici volonteri STAR Centra?

  Naučnici volonteri STAR Centra su svi pojedinci koji žele da pruže svoj doprinos razvoju bihejvioralne genetike i psihologije uopšte, učestvuju u procesu naučnog istraživanja, uče kako se sprovode naučne studije, saznaju nešto novo o oblastima psihologije koje ih zanimaju, i zabave se kroz učešće u aktivnostima posvećenim promociji savremenih naučnih rezultata u svojoj zajednici.

 • Šta rade naučnici volonteri STAR Centra?

  Naučnici volonteri STAR Centra učestvuju u svim fazama naučnih istraživanja koja se realizuju u saradnji između istraživača i naučnika volontera: u definisanju problema istraživanja, prikupljanju podataka, predstavljanju naučnih rezultata javnosti i promociji istraživanja.

 • Šta sve možete kao naučnik volonter?

  -   da istražite ono što vas zanima u psihologiji
  -   da naučite kako da postavite problem istraživanja
  -   da osmislite pitanja za psihološka istraživanja
  -   da učestvujete u procesu prikupljanja naučnih podaaka
  -   da uključite druge da učestvuju u istraživanjima
  -   da promovišete naučne rezultate i doprinesete popularizaciji nauke
  -   da se upoznate sa najnovijim trendovima u psihologiji -   da dobijete certifikat o volontiranju

 • Šta je certifikat o volontiranju

  Certifikat o volontiranju dobija svaki naučnik volonter koji kontinuirano učestvuje u svim aktivnostima jednog ciklusa ili projekta za naučnike volontere koji organizuje STAR Centar.

  Certifikati se dodeljuju jednom godišnje, na Dan blizanaca koji se tradicionalno organizuje na Univerzitetu u Novom Sadu.

 • Zašto je korisno biti volonter STAR Centra

  Ako ste naučnik volonter STAR Centra:

  -   direktno doprinosite razvoju bihejvioralne genetike i drugih psiholoških grana u nacionalnim i svetskim okvirima
  -   stičete nova znanja i veštine, uključujući istraživačke i komunikacione veštine
  -   imate priliku da učestvujete u svim aktivnostima STAR Centra, upoznate stručnjake iz različitih oblasti psihologije i druge naučnike volontere
  -   postajete deo zajednice građanske nauke, koja se intenzivno razvija u međunarodnim razmerama.

 • Zašto je zabavno biti volonter STAR Centra

  Ako ste naučnik volonter STAR Centra:

  -   imate priliku da učestvujete u svim promotivnim aktivnostima koje imaju za cilj popularizaciju nauke u Srbiji
  -   možete da prisustvujete ispitivanju blizanaca na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i vidite kako se sprovode naučna istraživanja
  -   možete da učestvujete u organizaciji ili budete gost na Danu blizanaca i drugim događajima STAR Centra.

 • Kako postati volonter STAR Centra

  Da biste postali naučnik volonter STAR Centra nije potrebno da imate bilo kakvo predznanje u oblasti psihologije, da živite u Novom Sadu, niti da se aktivno bavite naukom i naučnim istraživanjima. Dovoljno je da vas psihologija kao nauka zanima, i da želite da pružite svoj doprinos naučnim saznanjima. Ukoliko ste zainteresovani da budete naučnik volonter STAR Centra, možete se prijaviti na star@ff.uns.ac.rs.

  Radujemo se upoznavanju i zajedničkoj saradnji na brojnim naučnim projektima koje planiramo!

Građanska nauka u blizanačkoj studijiŠta su radili naučnici volonteri u blizanačkoj studiji?Svi zainteresovani za bihejvioralnu genetiku i psihologiju uopšte su:

-   naučili osnovne pojmove u bihejvioralnoj genetici epigenetici i saznali o psihološkim fenomenima koje ispitujemo u blizanačkoj studiji - osobinama ličnosti, inteligenciji i egzekutivnim funkcijama…
-   upoznali se sa različitim metodama ispitivanja koje koristimo u blizanačkoj studiji - upitnicima, eksperimentima, virtuelnim okruženjem, kao se izoluje DNK…
-   naučili kako se postavljaju naučne hipoteze
-   osmišljavali pitanja za psihološka istraživanja
-   animirali blizance koje poznaju ili roditelje maloletnih blizanaca da učestvuju u prvoj blizanačkoj studiji u Srbiji
-   animirali odrasle osobe koje imaju brata ili sestru među kojima je razlika manja od 4 godine da učestvuju u porodičnoj studiji ili roditelje maloletne dece među kojima je razlika manja od 4 godine
-   učestvovali u promociji rezultata istraživanja i popularizaciji psihologije na događajima STAR Centra
-   delili informacije o istraživanju na društvene mreže.


Za naučnike volontere je organizovana serija vebinara:

Prvi vebinar za naučnike volontere
  1.12.2020.
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
17:05 – 17:15 Šta se ispituje i zašto? Selka Sadiković, istraživač pripravnik
17:15 – 17:25 Kako teče ispitivanje? Ilija Milovanović, asistent
17:25 – 17:55 Kreiranje pitanja od strane volontera – Faza 1 Prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr. Bojana Dinić, prof. dr. Dušanka Mitrović, msc Aleksandar Stevanović i msc Miroslav Milosavljević
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana Smederevac
Drugi vebinar za naučnike volontere
  8.12.2020.
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
17:05 – 17:35 Kreiranje pitanja od strane volontera – završna faza i odabir pitanja Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
17:35 – 17:55 Informacije o procesu ispitivanja Bojan Branovački, istraživač pripravnik
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana Smederevac
Treći vebinar za naučnike volontere
  15.12.2020. u 17h
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Dušanka Mitrović
17:05 – 17:10 Uvod: Zašto se ispituju blizanci Selka Sadiković, istraživač pripravnik
17:10 – 17:20 Ispitivanje kognitivnih sposobnosti dr Željka Nikolašević
17:20 – 17:25 Ispitivanje osobina ličnosti Prof. dr Dušanka Mitrović
17:25 – 17:35 Ispitivanje agresivnog ponašanja Prof. dr Bojana Dinić
17:35 – 17:45 Primena VR tehnologije u istraživanju ponašanja Bojan Branovački, istraživač pripravnik
17:45 – 17:55 Ispitivanje doprinosa pojedinačnih gena i epigenetskih promena Aleksandra Milutinović, istraživač pripravnik
17:55 – 18:00 Zatvaranje vebinara Prof. dr Dušanka Mitrović
Vebinari za naučnike volontere koji će se organizovati tokom studije
  27.04.2021.
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
17:00 – 17:05 Otvaranje vebinara Ilija Milovanović
17:05 – 17:20 Multidisciplinarnost u blizanačkim studijama Andrea Mihajlović
BioSense Institut
Univerzitet u Novom Sadu
17:20 – 17:35 Blizanačke studije u ispitivanju autoimunih bolesti Tamara Filipović
Biološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
17:35 – 17:50 Razvoj identiteta u blizanačkom govoru Jelena Nikolov
Departman za psihologiju
Filozofski fakultet
Univerzitet u Nišu
17:50 – 18:05 Agresivno ponašanje primata – evoluciono-genetički kontekst Irena Maksimović
Biološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
18:05 – 18:10 Zatvaranje vebinara Ilija Milovanović
Vebinar za naučnike volontere na Danu blizanaca
  20.06.2021.
Vreme Tema Članovi Centra za bihejvioralnu genetiku
10:00 – 10:05 Pozdrav naučnicima volonterima Prof. dr Snežana Smederevac
10:05 – 10:15 Prikaz aktivnosti volontera Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
10:15 – 10:25 Dodela certifikata o volontiranju i proglašenje naučnika volontera godine Istraživači Centra za bihejvioralnu genetiku
10:25 – 10:30 Zatvaranje vebinara Prof. dr Snežana Smederevac
Datum Teme i izlagači
4. maj Pozdravna reč rukovodioca GENIUS projekta - prof. dr Snežana Smederevac
Predstavljanje GENIUS projekta – Selka Sadiković, msr istraživač-saradnik
Predstavljanje plana vebinara i aktivnosti novog ciklusa volonterske nauke u sklopu GENIUS projekta - doc. dr Ilija Milvanović
Upoznavanje sa volonterima i razmena iskustva sa volonterima iz prethodnog ciklusa
11. maj Šta istražujemo?
Zašto su nam blizanačke studije važne? – Selka Sadiković, msr istraživač-saradnik
Zašto su nam epigenetičke studije važne? – Aleksandra Milutinović, msr asistent
18. maj Javni čas bihejvioralne genetike
Uvodna reč – prof. dr Dušanka Mitrović
Predstavljanje GENIUS projekta – prof. dr Bojana Dinić
Predstavljanje rada “Latent, genetic, and molecular genetic structure of the Wisconsin Card Sorting Test” – dr Željka Nikolašević, asistent s doktoratom
Predstavljanje tada “Quantitative behavioral genetic and molecular genetic foundations of the approach and avoidance strategies” – prof. dr Snežana Smederevac
25. maj Šta rade naši ispitanici?
Tehnički aspekti procedure ispitivanja – Milan Oljača, msr asistent
Kako se uzimaju brisevi i šta se radi s njima? Pogled u laboratoriju - Aleksandra Milutinović, msr asistent
1. jun Otvorena nauka - Selka Sadiković, msr istraživač-saradnik
Kako ispitujemo osobine ličnosti? – Luna Radević, msr istraživač-pripravnik
Kako koristimo eksperimente? – prof. dr Bojana Dinić
8. jun Kako istražujemo?
Kako ispitujemo inteligenciju i izvršne funkcije? – dr Željka Nikolašević, asistent s doktoratom
Kako možemo koristiti virtuelno okruženje u istraživanjima? – prof. dr Dejan Pajić
15. jun Ispitivanja s decom i porodicama
Ispitivanja s decom – doc. dr Ilija Milovanović
Ispitivanja porodica – Ivona Nađ msr, volonter Centra STAR
22. jun Prezentacije aktivnosti naučnika-volontera

Naučnici volonteri koji su učestvovali na vebinarima su dobili certifikat o volontiranju. Naučnici-volonteri u oba ciklusa bili su:

1. ciklus 2. ciklus
Aleksandra Kostić Andrej Skokić
Andrea Mihajlović Luka Vučićević
Anja Stojković Aleksandra Vojvodić
Anđela Joksimović Luka Tašković
Dajana Jankov Viktorija Francuski
Dragana Arsenin Anja Aleksić
Irena Maksimović Matija Vidović
Jasmina Pajić Aleksandra Vranac
Jelena Nikolov Nikola Adamov
Jovana Đurđević Isidora Stojanović
Katarina Stanić Jovana Taleski
Sofija Pavlović Johana Tot
Tamara Filipović Željana Đokić

EkOtisakOsnovni cilj projekta EkOtisak bio je menjanje navika i svesti građana, usmerenih na održivo i čistije okruženje. Kampanja Klimatska naučno-umetnička akcija za građane Novog Sada, kroz prakse naučnih i umetničkih istraživanja, bila je osvećena aktivnom uključivanju umetnika, naučnika, studenata, organizacija civilnog društva i pojedinaca, i uspostavljanju novih obrazaca i klimatsko svesnih oblika ponašanja.

https://elementarium.cpn.rs/u-centru/ekotisak-izmerite-ugljenicni-otisak/?script=lat

Istraživanje reakcija na pandemiju koronavirusaŠta su radili naučnici volonteri u istraživanju reakcija na pandemiju korona virusa?

Svi zainteresovani za učešće u istraživanju reakcija stanovništva Srbije na pandemiju korona virusa su:

-   delili informacije o istraživanju na društvene mreže
-   učestvovali u istraživanju
-   animirali drudge ljude da svakodnevno popunjavaju anketu u trajanju od 2–3 minuta i redovno ih podsećali da to čine do kraja vanrednog stanja
-   predlagali dodatna pitanja za anketu
-   učestvovati u promociji rezultata.

Naučnici volonteri koji su svakodnevno delili objave na društvenim mrežama i prikupili 10 ispitanika, na kraju istraživanja su dobili certifikat o volontiranju.

Naučnici-volonteri u ovom projektu građanske nauke bili su:

Marko Milošević, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Ivona Jerković, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Edit Vereš, psiholog, Centar za društveni razvoj - Complexus
Prof. dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka, SANU
Prof. dr Sergej Ostojić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Staniša Perić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Kristina Ranđelović, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Biljana Otašević, psiholog, Uprava za ljudske resurse, Generalštab Vojske Srbije
Jasmina Grubin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savina Smederevac, student Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
Uroš Mladenović, glumac, Teleport Teatar, Paraćin

Institucije i udruženja koja su podržala istraživanje

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Centar za promociju nauke
Institut za molekularnu genetiku u Beogradu
Dnevnik
O radio
Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR
Novosadski omladinski forum (NOF)
Evropski pokret u Srbiji

Publikacije nastale na osnovu ovog projekta građanske nauke su:

Sadiković, S., Branovački, B., Oljača, M., Mitrović, D., Pajić, D., & Smederevac, S. (2020). Daily monitoring of emotional responses to the coronavirus pandemic in Serbia: A citizen science approach. Frontiers in Psychology, 11. 2133. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02133

Branovački, B., Sadiković, S., Smederevac, S., Mitrović, D., & Pajić, D. (2020). A person-centered approach in studying coronavirus pandemic response: the role of HEXACO-PI-R and PANAS dimensions. Personality and Individual Differences, 171, 110536. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110536

Oljača, M., Sadiković, S., Branovacki, B., Pajić, D., Smederevac, S., & Mitrović, D. (2020, November 2). Unrealistic optimism and HEXACO traits as predictors of risk perception and compliance with COVID-19 preventive measures during the first wave of pandemic. Primenjena Psihologija, 13(4), 405–425. https://doi.org/10.19090/pp.20.4.405-425