GENIUS projekat

Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adultsGENIUS projekat se finansira od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE

O projektu

GENIUS је okupio interdisciplinarni tim istraživača iz oblasti psihologije, molekularne biologije i medicine čiji je osnovni cilj utvrđivanje mehanizama pomoću kojih genetički faktori i faktori okruženja, kao i njihova interakcija, doprinose razvoju funkcionalnih i disfunkcionalnih obrazaca adaptacije ljudi, poput emocionalne regulacije, sklonosti ka rizičnim ponašanjima ili donošenja rizičnih odluka. GENIUS se oslanja na podatke iz prvog registra blizanaca u Srbiji, koji sada nosi naziv STAR registar blizanaca (engl. Serbian Twin Advanced Registry – STAR ).

Specifični ciljevi GENIUS projekta su:

1. Ispitivanje efekata kulturne transmisije na stilove prilagođavanja. Kulturna transmisija predstavlja uticaj roditeljskog ponašanja, stavova i uverenja na ponašanje njihove dece putem procesa imitacije, socijalnog učenja ili modeliranja. Faktori koji doprinose kulturnoj transmisiji direktno utiču na ponašanje i karakteristike dece, jer roditelji prenose potomstvu ne samo gene, već oblikuju okruženje za život. Ispitivanje efekata kulturne transmisije omogućava prošireni porodični blizanački dizajn, koji uključuje ispitivanje blizanaca i članova njihovih porodica, ali i porodica koje imaju dvoje dece među kojima je razlika do 4 godine. Putem ovog dizajna se ispituju kulturna naspram genetske transmisije osobina među generacijama i utvrđuju činioci koji mogu da maksimiziraju nasledni potencijal osobe.

2. Ispitivanje epigenetičkih promena u vidu metilacije DNK metodom sekvenciranja sledeće generacije (engl. next-generation sequencing – NGS). Epigenetička istraživanja pokazuju da geni nisu pasivni nosioci naših osobina, nego ostvaruju dinamičan odnos sa sredinom u kojoj živimo. Epigenetičke promene naslednog materijala, nastale delovanjem sredinskih činilaca i načina života, utiču na to koliko će pojedini geni biti izraženi - "pojačani" ili "utišani". Na osnovu ispitivanja epigenetičkih promena kod monozigotnih blizanaca, koji dele 100% genetičkog materijala, a razlikuju se po nekim karakteristikama, može se razumeti kako potencijalni činioci okruženja doprinose promenama u naslednom materijalu i kakav to ima efekat na stilove adaptacije.

3. Razvoj STAR registra blizanaca i kreiranje STAR biobanke. STAR registar blizanaca je jedini ovakav registar na Zapadnom Balkanu. Poseban fokus u razvoju STAR registra blizanaca je na uključivanju dece blizanaca i njihovih roditelja u ovaj važan izvor psiholoških i zdravstvenih podataka, kako bi se utvrdila međusobna povezanost genetičkih i sredinskih uticaja na bazične predispozicije dece, kao što je npr. zdravstveno stanje, i različite aspekte razvoja dece. STAR biobanka će sadržati uzorak DNK iz bukalnog brisa (sluzokože usta/unutrašnje strane obraza) koji će omogućiti ispitivanje genetičkih i epigenetičkih faktora na različite stilove adaptacije.

Registri blizanaca u svetu (Hur et al., 2019)4. Uvođenje savremenih tehnika ispitivanja stilova adaptacije. Pored standardnih načina ispitivanja putem psiholoških testova, primeniće se eksperimentalne procedure za ispitivanje brzine i efikasnosti mentalnih procesa i posebno dizajnirane procedure u okruženju virtuelne realnosti (VR) za ispitivanje specifičnih reakcija adaptacije.

Kombinovanje blizanačke studije sa epigenetičkim pristupom omogućiće značajan korak ka pronalaženju novih epigenetičkih asocijacija sa bolestima i disfunkcionalnim životnim stilovima, što može imati implikacije na identifikaciju biomarkera za njihovu dijagnozu i prognozu. GENIUS će pružiti dokaze koji mogu pomoći razvoju personalizovane medicine, kao istraživačkog modela koji koristi karakterizaciju pojedinaca na osnovu psihološke procene, molekularnog profilisanja, medicinskih pregleda i podataka o načinu života, za prilagođavanje terapijskih strategija usmerenih na određenu osobu u određenom trenutku, kao i za određivanje predispozicije za bolesti i/ili pružanje pravovremene i ciljane prevencije. GENIUS će posebnu pažnju posvetiti personalizovanom modelu vaspitanja i obrazovanja, koji treba da omogući roditeljima i nastavnicima da prepoznaju potrebe deteta na osnovu njegovih osnovnih predispozicija. Drugim rečima, GENIUS će pružiti detaljan uvid u epigenetičke i sredinske faktore koji igraju najvažniju ulogu u jačanju potencijala osnovnih predispozicija pojedinca i stvaranju stimulativnog okruženja za podsticanje ličnog rasta i razvoja.

GENIUS se realizuje na principima otvorene nauke i jedan od njenih važnih aspekata je građanska ili volonterska nauka (engl. citizen science). Kroz obuke, seminare i aktivnosti naučnika-volontera usmeriće se pažnja javnosti na rezultate konkretnih studija, koji bi trebalo da doprinesu edukaciji građana o značaju porodične i kulturne sredine za zdravlje i ponašanje ljudi i načinima na koje se mogu usvojiti funkcionalni obrasci ponašanja i životni stilovi.

Projekat se sprovodi uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, program IDEJE, #7744418, Genetic and enviromental adaptation of children and adults - GENIUSBlizanac si ili si roditelj blizanaca?
Prijavi se za blizanačku studiju ovdeImaš brata ili sestru, pri čemu razlika između vas nije veća od 4 godine?
Prijavi se za porodičnu studiju ovde