Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Delovanje Centra


Pored naučnog rada, STAR neguje i primenjeni aspekt psihologije i medicine.
U tom smeru, aktivnosti Centra su proširene na nekoliko oblasti.


Istraživački rad


Sprovođenje istraživanja o ulozi naslednih i sredinskih činilaca u razvoju osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti i različitih karakteristika povezanih s mentalnim zdravljem.

Statistička obrada podataka

Centar nudi spektar usluga u vezi sa osmišljavanjem metodologije, sprovođenjem istraživanja i statističkom obradom podataka.

Edukacija


Kontinuiramo sprovodimo edukativni rad sa roditeljima koji očekuju i koji imaju blizance.

Otvorena nauka


Centar se aktivno zalaže za promociju otvorene nauke.

Prijavi se u Registar blizanaca


Ovde možete izvršiti elektronsku prijavu za učešće u istraživanju.

Najnovije vesti


Novosti i vesti u vezi sa delovanjem Centra možete pročitati ovde.