Otvoreni upitnici

Na ovoj stranici se nalaze upitnici za procenu ličnosti i psiholoških fenomena, dati u otvorenom pristupu.

IPIP

Ovde možete pristupiti stavkama iz okvira International Personality Item Pool-a (IPIP), koji predstavlja jedan od prvih projekata otvorene nauke.

Otvoreni upitnici

Na ovoj stranici nalaze se upitnici za procenu ličnosti i psiholoških fenomena. Svi upitnici su u otvorenom pristupu, pod Attribution-NoDerivs – CC BY-ND licencom. To znači da svaki istraživač može da ih preuzme i koristi u svom istraživanju, uz pravilno navođenje reference. Svaki fajl s upitnikom obuhvata kratko uputstvo, stavke i ključ za ocenjivanje. Pored svakog od njih nalazi se prateća referenca.


Čolović, P., Smederevac, S., i Mitrović, D. (2014). Velikih pet plus dva: validacija skraćene verzije. Primenjena Psihologija, 7(3), 227. https://doi.org/10.19090/pp.2014.3-1.227-254

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of Revised reinforcement theory constructs. Journal of Individual Differences, 35(1), 12‒21. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000121

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B., Mitrović, D., & Smederevac, S. (2014). Upitnik BODH (bes, osvetoljubivost, dominacija, hostilnost): novi upitnik za procenu agresivnosti. Primenjena Psihologija, 7(3-1), 297. https://doi.org/10.19090/pp.2014.3-1.297-324

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Genc. A, Mitrović., D i Čolović, P. (2009). Procena spremnosti za empatiju. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 141 – 150). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 PDF  DOCX

Čolović, P., Mitrović, D., i Smederevac. S. (2009). Procena nerealističnog optimizma. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 101 – 110). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 PDF  DOCX

Novović, Z., Smederevac., S. i Biro, M. (2009). Procena psihopatske devijacije. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 73 – 89). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 PDF  DOCX

Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Nikolašević, Ž. (2014). Upitnik PRONA: procena vršnjačkog nasilja kod učenika osnovnih i srednjih škola. Primenjena Psihologija, 7(3-1), 277. https://doi.org/10.19090/pp.2014.3-1.277-296

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Mitrović, D., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Procena samohendikepirajućeg ponašanja: SH upitnik. U M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović (Ur.), Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena (str. 111 – 122). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

 PDF  DOCX

Kodžopeljić, J., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). Validacija upitnika za procenu nasilnog ponašanja kod odraslih. Primenjena Psihologija, 7(3-1), 255. https://doi.org/10.19090/pp.2014.3-1.255-276

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Milovanović, I., & Branovački, B. (2020). Adaptation and Psychometric Evaluation of Modified Abbreviated Math Anxiety Scale for Children in Serbia. International Journal of Science and Mathematics Education, online first. https://doi.org/10.1007/s10763-020-10066-w

 PDF  DOCX

Sadiković, S., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Another psychometric proof of the abbreviated math anxiety scale usefulness: irt analysis. Primenjena psihologija, 11(3), 301–323. https://doi.org/10.19090/pp.2018.3.301-323

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Milovanović, I., & Kodžopeljić, J. (2018). Faktorska struktura i konvergentna validnost upitnika matematičke anksioznosti za učenike srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 67(1), 113–128. https://doi.org/10.5937/nasvas1801113M

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Milovanović, I. (2016). Implicitne teorije inteligencije i motivacija za učenje matematike kod učenika srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 65(3), 509–524. https://doi.org/10.5937/nasvas1603509M

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Thorell, L. B., Lazarević, N., Milovanović, I., & Bugarski Ignjatović, V. (2020). Psychometric properties of the Teenage Executive Functioning Inventory (TEXI): A freely available questionnaire for assessing deficits in working memory and inhibition among adolescents. Child Neuropsychology, 26(6), 857–864. https://doi.org/10.1080/09297049.2020.1726885

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Kao jednodimenzionalna mera:

Milovanović, I., Pekić, J., & Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219–235. https://doi.org/10.19090/pp.2016.2.219-235

Pristup članku:  


Kao višedimenzionalna mera:

Pekić, J., Kodžopeljić, J., & Milovanović, I. (2016). Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, 65(2), 247–262. https://doi.org/10.5937/nasvas1602247P

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Pekić, J., & Milovanović, I. (2016). Relacije osobina ličnosti i motivacije za gledanje filmova. Zbornik radova Akademije umetnosti, 4, 76–93. https://doi.org/10.5937/ZbAkUm1604076P

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Nenadic, F., Milovanović, I., i Oljaca, M. (2018). Prijemčivost za književnost u starijim razredima osnovne škole: razvoj upitnika, njegova struktura i korelati. Nastava i vaspitanje, 67(2), 267–283. https://doi.org/10.5937/nasvas1802267N

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Nenadic, F., & Oljaca, M. (2019). Individual differences in literary reading: Dimensions or categories. Psihologija, 52(2), 179–196. https://doi.org/10.2298/psi180130035n

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Branovački, B., Sadiković, S., & Oljača, M. (2018). Relacije između važnih životnih događaja, osobina ličnosti i zadovoljstva životom. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 43(1), 253–269. 10.19090/gff.2018.1.253-269

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. M., Bullut Allred, T. Petrović, B., & Wertag, A. (2020). A test of three sadism measures. Short Sadistic Impulse Scale, Varietes of Sadistic Tendencies, and Assessment of Sadistic Personality. Journal of Individual Differences. Online First. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000319

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. (2018). Comparison of three short six-factor personality instruments. Primenjena Psihologija, 11(2), 189–206. https://doi.org/10.19090/pp.2018.2.189-206

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Sokolovska, V., Dinić, B. M, & Tomašević, A. (2018). Aggressiveness in the HEXACO personality model. Psihologija, 51(4), 449–468. https://doi.org/10.2298/PSI170705022S

Pristup članku:  

Pristup upitniku:  

Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.Journal of Personality Assessment, 101(1), 25–31 https://doi.org/10.1080/00223891.2017.1370426

Pristup članku:  

Pristup upitniku:  

Dinić, B. M., Petrović, B., & Jonason, P. K. (2018). Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3)Personality and Individual Differences, 134, 321–328. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.018

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. M., Wertag, A., Sokolovska, V., & Tomašević, A. (2020). Centrality and redundancy of the Dark Tetrad traits. Personality and Individual Differences, 155. Online first. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109621

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. M., & Vujić, A. (2019). The Pathological Narcissism Inventory: Measurement invariance across Serbian and USA samples and further validation. European Journal of Psychological Assessment, 36, 670–680. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000537

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. M., Petrović, B., & Jonason, P. K. (2018). Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3). Personality and Individual Differences, 134, 321–328. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.018

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Dinić, B. M., Bullut Allred, T. Petrović, B., & Wertag, A. (2020). A test of three sadism measures. Short Sadistic Impulse Scale, Varietes of Sdistic Tendencies, and Assessment of Sadistic Personality. Journal of Individual Differences. Online First. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000319

Pristup članku:  

 PDF  DOCX

Mitrović, D., Čolović, P. i Smederevac, S. (2009). Evaluation of Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire-50-CC in Serbian culture. Primenjena psihologija, 3, 217-230. https://doi.org/10.19090/pp.2009.3.217-230

Pristup članku:  

 PDF  DOCX


International Personality Item Pool (IPIP)

International Personality Item Pool (IPIP) predstavlja jedan od prvih projekata otvorene nauke, kojim rukovodi Lewis Goldberg. Cilj projekta je omogućiti istraživačima slobodno korišćenje stavki upitnika za procenu psiholoških fenomena. Do sada je kreirano 3320 stavki, a većina je prevodena na sve svetske jezike. Na osnovu ovog skupa stavki, u okviru IPIP projekta simuliran je veliki broj instrumenata za procenu ličnosti i psiholoških konstrukata.

Svaki istraživač može slobodno da koristi ponuđene simulacije višedimenzionalnih konstrukata, jednodimenzionalnih skala ili stavke prevedene na srpski jezik za kreiranje novih instrumenata za procenu željenih fenomena. Trenutno su 2544 stavke prevedene na srpski jezik.


Za citiranje IPIP projekta u celini, dovoljno je navesti jednu od referenci:

Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory measuring the lower-level facets of several five-factor models. In I. Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt, & F. Ostendorf (Eds.), Personality Psychology in Europe, Vol. 7 (pp. 7-28). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Press.

Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. (2006). The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84-96.

International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site.


Za citiranje prevedenih stavki koristiti sledeću referencu:

Smederevac, S., Mitrovivć, D., Čolović, P. & Oljača, M. (2016). Serbian translation of International Personality Item Pool: A Scientific Collaboratory for the Development of Advanced Measures of Personality Traits and Other Individual Differences (https://ipip.ori.org/Serbian2544Items.htm). Internet Web Site.