Trenutna istraživanja

Otvorena nauka kao okvir za istraživanja u Centru za bihejvioralnu genetikuNaš istraživački tim posvećen je principima otvorene nauke, sa osnovnom idejom da nauka mora biti dostupna svim građanima. Više o otvorenoj nauci možete pročitati ovde. Veliki broj volontera uključen je u naše projekte i aktivno učestvuju u prikupljanju istraživačkih podataka i promociji nauke. Više o volonterskoj nauci u Centru za bihejvioralnu genetiku možete pročitati ovde. Svi zainteresovani mogu da prijave za volontiranje na mejl: cbg@ff.uns.ac.rs ili da se prijave za neki od vebinara na kojima se prezentuju najvažnija naučna otkrića iz oblasti psihologije.

Trenutno naš istraživački tim realizuje sledeća istraživanja:

Mnogo korisnih informacija se kontinuirano postavlja na našem sajtu www.blizanci.rs, a možete nas pratiti i preko društvenih mreža:

Istraživanja odraslih blizanaca i njihovih porodica • Zašto su važna ispitivanja odraslih blizanaca i njihovih porodica?

  Proučavanje blizanaca omogućava naučnicima da saznaju više o tome kako životna sredina osobe (način života, ishrana, porodica, vršnjaci, roditeljsko ponašanje) i nasledni faktori (geni), imaju uticaj na nastanak i razvoj bazičnih osobina ličnosti i intelektualnih sposobnosti, ali i različitih bolesti i stanja. Informacije dobijene iz ovakvih istraživanja mogu biti korisne za poboljšanje prevencije, dijagnostike i lečenja mnogih zdravstvenih problema, ali i ukazati na aspekte ponašanja koji mogu doprineti kvalitetu života.

 • Od kada su u našoj zemlji započela istraživanja odraslih blizanaca i njihovih porodica i šta ono obuhvata?

  Blizanačka studija odraslih blizanačkih parova i njihovih srodnika najduži je projekat našeg Centra koji je započet 2011. godine. Istraživanje obuhvata: ispitivanje bazičnih osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti, određenih genotipova, različitih stilova adaptacije kod ljudi, iskustva životnih događaja i karakteristika porodičnog okruženja. Ispitivanje uključuje i uzimanje medicinske anamneze i procenu opšteg somatskog statusa, kao uzimanje uzorak za DNK analizu (brisa bukalne sluzokože).

 • Postoji li neko ograničenje po pitanju godina (od kog uzarasta ispitanici mogu biti uključeni u istraživanje)?

  U ispitivanju učestvuju punoletni blizanački parovi sa teritorije Srbije, kao i njihovi roditelji, braća i sestre.

 • Ko vrši istraživanje blizanaca?

  Naš multidisciplinarni istraživački tim godinama čine istraživači s Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U planu je i uključivanje istraživača s Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu u cilju formiraja Blizanačke biobanke, koju bi činili uzorci DNK izolovane iz brisa bukalne sluzokože.

 • Kako mogu da se prijavim za učešće i šta ono podrazumeva?

  Možete pristupiti Registru blizanca putem linka. Ispitivanje od prošle godine obavljamo putem platforme kojoj ćete, nakon prijave, pristupati preko jedinstvenog linka poslatog na vaše imejl-adrese. Na vašu adresu ćemo poslati koverat sa epruvetama za uzimanje brisa za formiranu Blizanačku biobanku, zajedno s uputstvom za uzimanje uzorka. Bilo bi nam dragoceno kada bi se i vaši roditelji, braća i sestre priključili našem istraživanju, jer bi njihovo učešće obezbedilo dodatne informacije o ulozi različitih vrsta naslednih i sredinskih činilaca u ponašanju ljudi.

 • Da li će se ispitivanje biti obavljeno uživo?

  Kada epidemiološka situacija dozvoli deo ispitivanja koji se odnosi na procenu medicinskih podataka i kognitivnih sposobnosti će se sprovoditi u neposrednom kontaktu sa ispitanicima.

 • Koje informacije mogu biti interesantne?

  Anonimnost svih podataka koje ostavite je zagarantovana. Samo članovi istraživačkog tima imaće pristup vašim podacima! Svi učesnici u istraživanju, ako popune predviđene upitnike, dobijaju analizu procene ličnosti, kao i procenu zigotnosti na osnovu DNK.Istraživanja maloletnih blizanaca i njihovih porodica • Zašto su važna ispitivanja dece blizanaca?

  Poseban značaj pridajemo ispitivanju dece blizanaca, kako bismo što ranije ustanovili koja su ponašanja i osobine prvenstveno pod uticajem naslednih, a koja pod uticajem faktora sredine u kojoj deca žive. Na taj način na ranom uzrastu možemo da prepoznamo i neke potencijalno rizične, ali i zaštitne faktore za pravilan razvoj dece.

 • Od kada su u našoj zemlji započela istraživanja dece blizanaca?

  Ispitivanje dece blizanaca u našoj zemlji započeto je u januaru 2021. godine.

 • Ko može da učestvuje u ispitivanju?

  Svi blizanci ili trojke, koji su sa teritorije Republike Srbije.

 • Od kog uzrasta deca mogu biti uključena u ispitivanje?

  Naša istraživačka studija obuhvata decu od najmlađeg uzrasta, dakle već nakon prvog meseca života pa sve do navršenih 18 godina.

 • Ko vrši ispitivanja dece blizanaca?

  Ispitivanja zajednički realizuju stručnjaci sa Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i to psiholozi, lekari i biolozi.

 • Kako se sprovodi ispitivanje?

  Ispitivanje se sprovodi online, tako što se roditelji dece blizanaca koji pristanu da učestvuju u istraživanju prijave preko linka, a nakon prijave će im biti prosleđen link do online platforme na kojoj se nalaze upitnici za popunjavanje, koji su prilagođeni za uzrast njihove dece.

  Istraživanje dece mlađe od 10 godina podrazumeva da roditelji za svako dete odgovore na seriju pitanja koja se tiču različitih parametara detetovog razvoja i ponašanja.

  Za decu stariju od 10 godina, istraživanje podrazumeva da na jedan deo pitanja odgovara roditelj, a da na drugi deo pitanja svako dete iz blizanačkog para daje svoje odgovore samostalno.

 • Da li će ispitivanje biti obavljano i uživo?

  Kada okolnosti dozvole deo ispitivanja koji se odnosi na merenje telesne visine i mase, pregled pedijatra i merenje nekih sposobnosti će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa detetom.

 • Koje informacije mogu biti važne za roditelje?

  Povratne informacije i potrebne preporuke, koje proističu iz procene dece, roditelji mogu da dobiju mejlom. Ukoliko su roditelji zabrinuti zbog nekih aspekata razvoja svoje dece, pregled mogu da zakažu u Ambulanti za razvojnu pedijatriju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.Porodična studija • Zašto su važne porodične studije?

  O činiocima koji doprinose našem razvoju kao jedinstvenih individua mogu mnogo informacija da pruže porodične studije. Proučavanje svih članova porodice omogućava naučnicima da saznaju više o tome kako životna sredina osobe (način života, ishrana, porodica, vršnjaci, roditeljsko ponašanje) imaju uticaj na nastanak i razvoj bazičnih osobina ličnosti i intelektualnih sposobnosti, ali i različitih bolesti i stanja. Informacije dobijene iz ovakvih istraživanja mogu biti korisne za poboljšanje prevencije, dijagnostike i lečenja mnogih zdravstvenih problema, ali i ukazati na aspekte ponašanja koji mogu doprineti kvalitetu života.

 • Kada su započeta istraživanja porodica i šta ona obuhvataju?

  Porodična studija započeta je u Centru za bihejvioralnu genetiku u martu 2021. godine. Ispitivanje se sprovodi onlajn, tako što se ispitanici koji pristanu da učestvuju u istraživanju prijave preko linka, a nakon prijave će im na mejl adresu biti prosleđen link do online platforme na kojoj se nalaze upitnici za popunjavanje. Istraživanje obuhvata: ispitivanje bazičnih osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti, određenih genotipova, različitih stilova adaptacije kod ljudi, iskustva životnih događaja i karakteristika porodičnog okruženja.

 • Postoji li neko ograničenje po pitanju godina (od kog uzarasta ispitanici mogu biti uključeni u istraživanje)?

  U ispitivanju učestvuju punoletni ispitanici sa teritorije Srbije koji imaju brata ili sestru među kojima je razlika manja od 4 godine, kao i njihovi roditelji.

 • Kako mogu da se prijavim za učešće i šta ono podrazumeva?

  Ako imate brata ili sestru i ako je razlika između vas manja od 4 godine, možete pristupiti ispitivanju putem linka. Ispitivanje obavljamo putem platforme kojoj ćete, nakon prijave, pristupati preko jedinstvenog linka poslatog na vaše imejl-adrese. Bilo bi nam dragoceno kada bi se i vaši roditelji priključili istraživanju, jer bi njihovo učešće obezbedilo dodatne informacije o ulozi različitih vrsta naslednih i sredinskih činilaca u ponašanju ljudi.

Centar za bihejvioralnu genetiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sprovodi istraživanje reakcija građana na izolaciju zbog pandemije korona virusa. Istraživanje podrazumeva da se svakoga dana odgovori na nekoliko pitanja o osećanjima i reakcijama na zdravstvenu pretnju i izolaciju. Odgovaranje traje od 2 -3 minuta. U istraživanju mogu da učestvuju punoletni građani koji su spremni da odvoje svoje vreme za pružanje doprinosa naporima naučnika u otkrivanju najboljih načina za održanje mentalnog zdravlja u ovim uslovima.

Zainteresovani za učešće u istraživanju mogu da se prijave na ovom linku.


Ovo je projekat VOLONTERSKE NAUKE (eng. Citizen science). Zainteresovani za volontiranje na projektu, mogu da se priključe našem timu. Pročitajte uputstva na ovom linku . Spisak volontera, institucija i udruženja koji su podržali istraživanje možete pronaći ovde

Preliminarni rezultati su dostupni na ovom linku!


Ostanite u kući i čuvajte zdravlje!

Kako postati volonter u istraživanju reakcija na pandemiju korona virusa?

Ako ste zainteresovani za učešće u istraživanju reakcija stanovništva na pandemiju korona virusa i želite da budete prepoznati kao volonter Centra za bihejvioralnu genetiku, potrebno je da se prijavite na imejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs

Volonteri u ovom istraživanju dele informacije koje Centar za bihejvioralnu genetiku postavlja svakodnevno na društvene mreže. Potrebno je pristupiti stranici Centra za bihejvioralnu genetiku i podeliti objavu koja se odnosi na istraživanje reakcija na pandemiju korona virusa.

Ako ste u mogućnosti, potrebno je da pronađete vlastite ispitanike koji će svakodnevno popunjavati anketu u trajanju od 2 – 3 minuta i redovno ih podsećati da to čine do kraja vanredne situacije. Ako želite, možete predložiti dodatna pitanja u anketi. Obrazloženi predlog pošaljite na mejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs

Ako želite, možete učestvovati u promociji rezultata. Dosadašnje rezultate možete videti na ovom linku. Do kraja istraživanja će biti veliki broj rezultata i cilj je da što veći broj ljudi bude upoznat s njima. Plan promocije dobićete naknadno.

Tokom istraživanja Centar za bihejvioralnu genetiku će vam dodeliti volonterski bedž. Ako budete svakodnevno delili objave Centra na društvenim mrežama i prikupite 10 ispitanika, na kraju istraživanja ćete dobiti certifikat o volontiranju. Dokaz o volontiranju predstavljaće generisane šifre vaših ispitanika, kako bi se ispoštovalo njihovo anonimno učešće u istraživanju. Šifre možete poslati na mejl adresu: cbg@ff.uns.ac.rs

Volonteri Centra za bihejvioralnu genetiku su:

Marko Milošević, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Ivona Jerković, student, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Edit Vereš, psiholog, Centar za društveni razvoj - Complexus
Prof. dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka, SANU
Prof. dr Sergej Ostojić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Staniša Perić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Kristina Ranđelović, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
Biljana Otašević, psiholog, Uprava za ljudske resurse, Generalštab Vojske Srbije
Jasmina Grubin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savina Smederevac, student Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
Uroš Mladenović, glumac, Teleport Teatar, Paraćin

Institucije i udruženja koja su podržala istraživanje:

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Centar za promociju nauke
Institut za molekularnu genetiku u Beogradu
Dnevnik
O radio
Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada – NAPOR
Novosadski omladinski forum (NOF)
Evropski pokret u Srbiji