Članovi Centra

Istraživački tim čine nastavnici, saradnici i studenti Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

cbg
Prof. dr Snežana Smederevac
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Prof. dr Dušanka Mitrović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Prof. dr Zdenka Novović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Prof. dr Ljiljana Mihić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Prof. dr Bojana Dinić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Prof. dr Petar Čolović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Prof. dr Dejan Pajić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Doc. dr Snežana Tovilović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
dr Ilija Milovanović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Milan Oljača
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Selka Sadiković
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu


Saradnici sa Medicinskog fakulteta u Novom Saducbg
Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Klinika za pedijatriju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

cbg
Prof. dr Nataša Vučinić
Departman za Farmaciju, Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Doc. dr Tatjana Krstić
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
dr Željka Nikolašević
Odsek za psihologiju, Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Aleksandra Milutinović
Humana genetika, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

cbg
Katarina Katić
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Studenticbg
Ivona Jerković
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Marko Milošević
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Luna Radević
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Nataša Katić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Mila Blažić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Vanja Račić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Konstantina Kostić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Olga Lukić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Marijana Rođenkov
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Jovana Jovanov
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Anja Aleksić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Jana Jovanov
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Danilo Đukanović
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Anja Štraser
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

cbg
Miroslav Milosavljević
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
cbg
Jovana Perčić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu


Biljana Otašević Sara Raković
Filip Nenadić Milan Jordanov
Dina Fesl Jelena Laketić
Slobodan Golušin Marija Ćirić
Dragan Đunda Jelena Milošević
Tijana Brzić Dragana Nedeljković
Mina Velimirović Marija Bulat
Luka Todorovic Bojan Branovački
Nataša Katić Danilo Đukanović
Nada Tokodi Jana Jovanov
Anja Štraser Jovana Perčić