Jedan seminar za dvostruke roditelje: pripremite se za svoje blizance

Roditeljstvo blizanaca i trojki: budite kompetentan roditeljZašto je kreiran ovaj seminar?

Višegodišnje iskustvo u radu sa blizanačkim parovima i njihovim roditeljima ukazalo nam je na specifične izazove u pripremama za roditeljstvo tokom prvih godina života dece. Stoga smo kreirali seminar koji će pomoći roditeljima da se pripreme, usmere i osnaže za podizanje svoje dece blizanaca i trojki, kako bi što više uživali sa njima i podsticali njihov razvoj na najbolji mogući način.

Cilj seminara

Želimo da budućim roditeljima i roditeljima male dece blizanaca i trojki pružimo neophodna znanja i veštine za adekvatno vaspitanje i brigu o deci u periodu najranijeg detinjstva (medicinski i psihološki aspekt). Edukacija budućih roditelja za dolazak dve ili više beba obuhvata pripremu za uočavanje potencijalnih problema u vezi sa roditeljskom i partnerskom ulogom i njihovo uspešno prevladavanje.

Takođe je značajan cilj usmeravanje roditelja na različite pristupe u odnosu na potrebe svakog pojedinačnog deteta. Svako od dece se rađa sa specifičnim temperamentom i sa svakim detetom ponaosob je potrebno ostvariti međusobno usklađivanje, kako bi ono izraslo u emocionalno stabilnu i nezavisnu ličnost.

Teme seminara

  Specifičnosti višestruke trudnoće i porođaja, kao i saveti za održavanje višestruke trudnoće i porođaja; razbijanje mitova i zabluda o višestrukoj trudnoći.

  Fizička briga o bebama: priprema za novorođenčad, nega, rutina dojenja i spavanja; briga o novorođenčetu u periodu najranijeg detinjstva.

  Mentalna priprema za bebe: negovanje individualnosti svakog deteta; organizacija provođenja vremena sa blizancima.

  Uspostavljanje sigurne afektivne vezanosti sa svakim detetom ponaosob, prilagođavanje različitim potrebama i usklađivanje sa različitim temperamentima dece

  Emocionalnu preopterećenost roditelja, usklađenost vaspitnih stavova roditelja; prevazilaženje potencijalnih problema u partnerskom odnosu

  Priprema druge braće i sestara za dolazak dve ili više beba.

Voditelji seminara

Prof. dr Aleksandra Stojadinović,specijalista pedijatar sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom.
Dr Željka Nikolašević, čija doktorska disertacija predstavlja blizanačku studiju usmerenu na proučavanje naslednih i sredinskih činilaca kognitivnih sposobnosti. Takođe i jedini blizanac u našem timu.
Doc. dr Tatjana Krstić, specijalista medicinske psihologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i njihovim porodicama.

Mesto održavanja i trajanje seminara

Filozofski fakultet u Novom Sadu, subotom od 9 do 16 časova.