Projekti2011 – 2019.
Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
(179006; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnici iz CBG: prof. dr Jasmina Kodžopeljić, prof. dr Dušanka Mitrović, prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović, prof. dr Marija Semnic, prof. dr Bojana Dinić, doc. dr Nataša Vučinić, doc. dr Dejan Pajić, dr Tijana Vujanić, doktorandi: Selka Sadiković, Aleksandra Milutinović, Ilija Milovanović, Milan Oljača i Bojan Branovački


2021 – 2024.
Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems - WBC-RRI.NET
(H2020; European Commission)

Rukovodilac: prof. dr Goran Stojanović (Univerzitet u Novom Sadu)
Učesnik iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac


2021 – 2022.
EKOTISAK – Klimatska naučno-umetnička akcija za građane Novog Sada
(Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture)

Koordinator:Centar za promociju nauke
Učesnici iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dejan Pajić, dr Ilija Millovanović i Selka Sadiković, istraživač pripravnik


2019 – 2023.
Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level
(COST Action CA18115)

Rukovodilac: prof. dr James O'Higgins Norman
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2020 – 2021.
Socio-psihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini

Rukovodilac: prof. dr Bojana Dinić
Učesnik iz CBG: doktorand: Ilija Milovanović


2018 – 2021.
Erasmus+ Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities
(e-VIVA, European Commission)

Rukovodilac: dr Ketrina Çabiri Mijo, European University of Tirana
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2016 –
International Situations Project
(National Science Foundation, USA)

Rukovodilac: Prof. dr David Funder, University of California Riverside
Učesnici iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović, doktorand: Milan Oljača


2016 – 2020.
Boosting engagement of Serbian Universities in Open Science
(BEOPEN, European Commission)

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnik iz CBG: doc. dr Dejan Pajić


2016 – 2019.
Neurokognitivni korelati mikrostrukturnih promena mozga uočenih naprednim vizualizacionim tehnikama magnetne rezonance kod osoba sa blagim kognitivnim poremećajem i efektima preventivnih mera u sprečavanju ili odlaganju nastanka Alchajmerove bolesti
(114-451-2730/2016-01; Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost)

Rukovodilac: prof.dr Duško Kozić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnici iz CBG: prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović i prof. dr Marija Semnic


2016 – 2017.
Unapređenje procesa psihološke procene na osnovnoškolskom uzrastu
(Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost)

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnici iz CBG: prof. dr Jasmina Kodžopeljić, prof. dr Dušanka Mitrović, doc. dr Dejan Pajić, doktorand: Ilija Milovanović


2016 – 2017.
Intelligent computer techniques for improving medical detection, analysis and explanation of human cognition and behavior disorders
( Bilateralni projekat; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Rukovodioci: Prof. dr Mirjana Ivanović, PMF Univerzitet u Novom Sadu i prof. dr Zoran Bosnić, Katedri za umetno inteligenco, Laboratoriju za kognitivno modeliranje, Univerza v Ljubljani, Slovenia
Učesnici iz CBG: prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović i prof. dr Marija Semnic


2016.
Rezervisano za decu
(Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice)

Koordinator tima Filozofskog fakulteta: prof. dr Vladimir Mihić
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2015 – 2018.
Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region
(RE@WBC, European Commission)

Rukovodilac: prof. dr Dragana Cvetković-Ilić, Univerzitet u Nišu
Učesnik iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac


2015 – 2016.
Neuropsihološko ispitivanje, MR spektroskopija i difuzioni tenzorski imidžing u ranoj dijagnostici neurokognitivnih poremećaja kod HIV pozitivnih osoba
(114-451-2514/2015-02; Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost)

Rukovodilac: prof. dr Snežana Brkić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnik iz CBG: prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović


2014.
Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada
(Gradska uprave Novog Sada za sport i omladinu - Kancelarija za mlade)

Rukovodilac: prof. dr Valentina Sokolovska
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2013 – 2014.
Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe
(Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine)

Rukovodilac: prof. dr Radovan Pejanović
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2013.
Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom
(Gradska uprave Novog Sada za sport i omladinu - Kancelarija za mlade)

Rukovodilac: prof. dr Valentina Sokolovska
Učesnik iz CBG: prof. dr Bojana Dinić


2010 – 2015.
Nasilje u savremenom društvu: dispozicionalni i kontekstualni činioci
(Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj)

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnici iz CBG: prof. dr Jasmina Kodžopeljić, prof. dr Dušanka Mitrović, prof. dr Bojana Dinić


2010 – 2011.
Škola bez nasilja
(UNICEF Srbija )

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnik iz CBG: prof. dr Jasmina Kodžopeljić


2009 – 2010.
Škola bez nasilja
(UNICEF Srbija )

Rukovodilac: prof. dr Snežana Smederevac
Učesnik iz CBG: prof. dr Jasmina Kodžopeljić


2008 – 2009.
Integracija romske dece u školski sistem Srbije
(Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj)

Rukovodilac: prof. dr Mikloš Biro
Učesnik iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac


2006 – 2010.
Psihološke karakteristike društva u tranziciji
(Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Rukovodilac: prof. dr Mikloš Biro
Učesnici iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović, prof. dr Jasmina Kodžopeljić, doc. dr Dejan Pajić


2005 – 2006.
Evaluacija i razvoj upitnika za procenu ličnosti i psihopatoloških fenomena
(Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Rukovodilac: prof. dr Mikloš Biro
Učesnici iz CBG: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović