Doktorati i master radovi

DoktoratiNASLEDNI I SREDINSKI ČINIOCI KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI
Kandidat: Željka Nikolašević
Mentori: Prof. dr Snežana Smederevac, Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
Datum odbrane: 2016.

 PDF


NEUROPSIHOLOŠKI KORELATI MIKROSTRUKTURNIH PROMENA MOZGA UTVRĐENIH METODOM MAGNETNE REZONANCE KOD OBOLELIH OD BLAGOG KOGNITIVNOG POREMEĆAJA I ALCHAJMEROVE BOLESTI
Kandidat: Tijana Vujanić Stankov
Mentori: Prof. dr Marija Semnic, Prof. dr Duško Kozić
Datum odbrane: 2019.

 PDF


Master radoviTRAŽENJE SENZACIJA I RIZIČNO PONAŠANJE U SVETLU NASLEDNIH I SREDINSKIH ČINILACA
Kandidat: Milana Jovanov
Mentor: Prof. dr Snežana Smederevac
Datum odbrane: Septembar, 2014.

 PDF


PERCEPCIJA PORODIČNOG OKRUŽENJA I ŠKOLSKO POSTIGNUĆE U SVETLU NASLEDNIH I SREDINSKIH ČINILACA
Kandidat: Ilija Milovanović
Mentor: Prof. dr Snežana Smederevac
Datum odbrane: Septembar, 2014.

 PDF


GENERALIZOVANI ANKSIOZNI POREMEĆAJ I DIMENZIJE IZBEGAVAJUĆEG PONAŠANJA – BIHEVIORALNO GENETIČKA STUDIJA
Kandidat: Selka Sadiković
Mentor: Prof. dr Petar Čolović
Datum odbrane: Septembar, 2015.

 PDF


NASLEDNI I SREDINSKI ČINIOCI SOCIJALNE FOBIJE I DIMENZIJA IZBEGAVAJUĆEG PONAŠANJA
Kandidat: Dina Fesl
Mentor: Prof. dr Petar Čolović
Datum odbrane: Septembar, 2016.

 PDF


GENSKI I SREDINSKI ČINIOCI EMOCIONALNE REGULACIJE I PERCEPCIJE PORODIČNOG OKRUŽENJA
Kandidat: Ivona Jerković
Mentori: Prof. dr Snežana Smederevac, Prof. dr Jasmina Kodžopeljić
Datum odbrane: Septembar, 2020.

 PDF