Misija Centra za bihejvioralnu genetikuOblast bihejvioralne genetike je u našoj zemlji počela da se razvija u okviru istraživanja na projektu „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“ koji realizuju nastavnici i saradnici s Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Osnovna delatnost Centra je naučno-istraživačka. Cilj istraživanja u oblasti bihejvioralne genetike je ispitivаnje relаtivnog doprinosa genskih i sredinskih činilaca u rаzvoju bаzičnih osobinа ličnosti i kognitivnih sposobnosti, kаo i psihopаtoloških obrаzаcа ponаšаnjа. Naime, monozigotni blizanci dele sav nasledni materijal, te se razlike među njima mogu pripisati faktorima njihovog okruženja, a dizigotni blizanci dele samo polovinu svog genetskog materijala, ali, kao i monozigotni, odrastaju u sličnoj životnoj sredini. Upoređivanjem sličnosti u korelacijama između monozigotnih i dizigotnih blizanaca, može da se odredi koliki je udeo sredinskih i naslednih faktora u različitim procesima adaptacije.

Jedan od ciljeva Centra za bihejvioralnu genetiku je i kreiranje institucionalnog okvira za održavanje Registra blizanaca, kao prve i jedine baze podataka o blizanačkim parovima na teritoriji Republike Srbije. Registri blizanaca su u svim zemljama u kojima su osnovani dragoceni za različite oblasti naučnih istraživanja. Naime, u zemljama u kojima je ova naučna disciplina visoko razvijena postojeći registri se koriste kao posrednici izmedju istraživača i ispitanika, odnosno blizanaca.

Centar predstavlja organizacionu jedinicu koja čini okvir za niz aktivnosti, kako naučno-istraživačkih, tako i stručnih. U njemu se organizuju edukativni naučni i stručni seminari, realizuju akreditovani programi iz oblasti bihejvioralne genetike za diplomirane psihologe, medicinske radnike i druge stručnjake. Osim toga, organizuju se i seminari za psihološku podršku porodicama s blizancima i realizuje se obuka studenata za samostalni istraživački rad u oblasti bihejvioralne genetike. U okviru Centra izvodi se stručna praksa za studente psihologije. Članovi Centra uspostavljaju interdisciplinarnu akademsku, stručnu i naučnu saradnju s drugim institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bihejvioralnom genetikom i srodnim disciplinama.