Istraživački tim

prof. dr Snežana Smederevac

Rukovodilac projekta i radnog paketa 1 – Koordinacija i menadžment

prof. dr Dejan Pajić

Rukovodilac Radnog paketa 2 – Teorijske, empirijske i tehničke osnove

dr Jelena Kušić Tišma, naučni saradnik

Rukovodilac radnog paketa 3 – Molekularno genetičko profilisanje biobanke STAR

prof. dr Aleksandra Stojadinović

Rukovodilac radnog paketa 4 – Genski i sredinski činioci adaptacije dece i mladih

prof. dr Dušanka Mitrović

Rukovodilac radnog paketa 5 – Genski i sredinski činioci adaptacije u odraslom dobu

prof. dr Bojana Dinić

Rukovodilac radnog paketa 6 – Otvorena nauka kao okvir za diseminaciju i eksploataciju rezultata

prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

Zamenik rukovodioca radnog paketa 1 – Koordinacija i menadžment

doc. dr Ilija Milovanović

Zamenik rukovodioca radnog paketa 2 – Teorijske, empirijske i tehničke osnove

prof. dr Nataša Vučinić

Zamenik rukovodioca radnog paketa 3 – Molekularno genetičko profilisanje STAR biobanke

prof. dr Tatjana Krstić

Zamenik rukovodioca radnog paketa 4 – Genetski i sredinski činioci adaptacije dece i mladih

asist. dr Željka Nikolašević

Zamenik rukovodioca radnog paketa 5 – Genski i sredinski činioci adaptacije u odraslom dobu

msr Selka Sadiković, istraživač-saradnik

Zamenik rukodovioca radnog paketa 6 – Otvorena nauka kao okvir za diseminaciju i eksploataciju rezultata