Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

O Centru STARCentar za bihejvioralna istraživanja u psihologiji - STAR (prethodni naziv Centar za bihejvioralnu genetiku - CBG) trenutno predstavlja jedini centar u Srbiji koji se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti bihejvioralne genetike. STAR je osnovan 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Tim STAR-a čine nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu tj. doktori psiholoških i medicinskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i naučno-istraživačkom radu. Pored njih, u timu su i studenti različitih nivoa studija koji imaju priliku da kroz volontiranje u STAR-u steknu korisna znanja i dragoceno iskustvo u saradnji sa iskusnijim kolegama.

Cilj osnivanja STAR-a je sprovođenje blizanačke studije tj. istraživanja na parovima blizanaca (jednojajčanim i dvojajčanim), kako bi se došlo do jasnijih saznanja o efektima sredinskih (porodica, način života, ishrana, itd.) i genetskih faktora (DNK), kao i njihove interakcije, na razvoj i formiranje osobina ličnosti, inteligencije i drugih psiholoških i fizioloških karakteristika.

Prijavi se u Registar blizanaca


Ovde možete izvršiti elektronsku prijavu za učešće u istraživanju.

Delovanje Centra


Pored naučnog rada, STAR neguje i primenjeni aspekt psihologije i medicine.
U tom smeru, aktivnosti Centra su proširene na nekoliko oblasti.


Istraživački rad


Sprovođenje istraživanja o ulozi naslednih i sredinskih činilaca u razvoju osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti i različitih karakteristika povezanih s mentalnim zdravljem.

Statistička obrada podataka

Centar nudi spektar usluga u vezi sa osmišljavanjem metodologije, sprovođenjem istraživanja i statističkom obradom podataka.

Edukacija


Kontinuiramo sprovodimo edukativni rad sa roditeljima koji očekuju i koji imaju blizance.

Otvorena nauka


Centar se aktivno zalaže za promociju otvorene nauke.

Najnovije vesti


Novosti i vesti u vezi sa delovanjem Centra možete pročitati ovde.